A kiköltözési nyilatkozat a lakás vagy üzlethelyiség bérlőjének egyoldalú nyilatkozata (kötelezettségvállalása) arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor – bármilyen okból is történjen az – kiköltözik az ingatlanból. Így a kiköltözési nyilatkozat a bérbeadó számára a bérleti szerződésen felüli plusz garanciát jelent. A bérlővel szemben azonban ekkor közvetlen végrehajtás útján kizárólag az ingatlan visszaadása kényszeríthető ki, a bérleti díj megfizetése nem. A kiköltözési nyilatkozat elkészítésének előfeltétele a felek által előzetesen már aláírt bérleti vagy más jogügyletet (pl. adásvételt) tartalmazó szerződés. A már aláírt bérleti- vagy más szerződés alapján a bérlő, illetve a szerződés kötelezettje tesz egyoldalú kiköltözési nyilatkozatot a közjegyző előtt. Ehelyütt fontos utalnunk rá, hogy a kétoldalúan aláírt magánokirati szerződés szövegén a közjegyzőnek nincs lehetősége változtatni, azaz amennyiben a szövegből hiányzik bármely, a végrehajtási törvény által előírt tartalmi elem, közvetlen végrehajtásnak a bérlővel szemben sem lesz helye még a kiköltözés tekintetében sem. A kiköltözési nyilatkozatnak nemcsak a bérleti, hanem az adásvételi szerződések vonatkozásában is fontos szerepe lehet, annak érdekében, hogy az eladók a meghatározott időpontban kiköltözzenek, és a vevő birtokba vehesse az ingatlant. Amennyiben a jogosult (vevő/bérbeadó) célja nemcsak a eladó/bérlő, azaz a kötelezett kiköltöztetése az ingatlanból, hanem az esetleges hátralékos bérleti díj és egyéb költségek behajtása is, úgy célszerű az egész bérleti szerződést, vagy egyéb jogügyletet teljes terjedelmében közjegyzői okiratba foglalni vagy erre vonatkozóan is egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tenni.

Miért jár jól A Bérbeadó, ha A Bérlő Kiköltözési Nyilatkozatot tesz a Közjegyzőnél?

A közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat jelentősége, hogy az közvetlenül végrehajtható, azaz, a nyilatkozat alapján hosszas bírósági eljárás nélkül, közvetlenül, akár rendőri közreműködéssel is ki lehet tenni a jogosulatlan ingatlanhasználó a bérleményből.

A bérbeadó szerződésszegése esetén ugyanakkor vele szemben közvetlen végrehajtásnak nincs helye.

Milyen dokumentumok szükségesek kiköltözési nyilatkozat elkészítéséhez?

“A HD5.hu Prémium Ingatlan maximum 2 % -os sikerdíj /nincs Áfa költség/ ellenében értékesíti az ingatlanokat, ezzel megspórolva eladóinknak a sokszor igen magas közvetítői díjat, ezáltal vásárlóink kedvezőbb áron juthatnak hozzá új otthonukhoz.

Kiadó lakások esetében sikerdíjunk a havi bérleti díj egyszeri 50%-a.

Vevőknek, bérlőknek szolgáltatásunk díjmentes.”

Vélemény, hozzászólás?